NOTICE: help.openstreetmap.org is no longer in use from 1st March 2024. Please use the OpenStreetMap Community Forum

Hoi,

Mij valt iets vreemds op.
Als ik het adres opvraag in het Kerkeveld - gebied (Horst), komt er het volgende:
P2-Kerkeveld, Patronaat, Stuksbeemden, Horst, Horst aan de Maas, Limburg, Nederland, 5961TD, Nederland

StuksBeemden ligt in een heel ander oostwaarts gebied in Horst.
Ook op andere adressen wordt zo een foutief subgebied aangegeven.
Het lijkt erop dat er in de database iets fout is gegaan.

Wijk 04 Horst in Horst aan de Maas - KadastraleKaart.com
Alle buurten in de wijk Wijk 04 Horst:
Berkelsbroek, De Afhang, De Riet, De Risselt, Hoogveld, Horst-Centrum, Kapellerhof, Molenveld, Nieuwstraat, Stuksbeemden, Verspreide huizen Horst, Weisterbeek.

Alle straten in de buurt Horst-Centrum:
Bloesempad, Cuppenpedje, Groenewoudstraat, Harrie Driessenstraat, Hof te Berkel, Hoofdstraat, Jan Bootsstraat, Kerkeveld, Kerkstraat, Kloosterstraat, Kuiperplein, Librije, Linnenstraat, Mathieu Starrenstraat, Meent, Muldershof, Parklaan, Patronaat, Smidseplein, St. Antoniuspark, St. Lambertusplein, Steenstraat, Torenstraat, Veemarkt, Wervelstraat, Wilhelminaplein.

Alle straten in de buurt Stuksbeemden:
Berkelstraat, Broekweg, Clapvaeren, Convent, De Drink, De Kolk, De Pelslap, Doolgaardstraat, Hemelrijk, Het Veldje, Rietbos, Slooyerbroek, Stoktstraat, Stuksbeemden, van Douverenstraat.

Hopelijk is alleen dit stukje in Horst fout.

M.v.g.

asked 29 Apr '21, 06:36

JaG35's gravatar image

JaG35
11111
accept rate: 0%

Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Question tags:

×118
×8
×3
×1

question asked: 29 Apr '21, 06:36

question was seen: 559 times

last updated: 29 Apr '21, 06:36

NOTICE: help.openstreetmap.org is no longer in use from 1st March 2024. Please use the OpenStreetMap Community Forum