NOTICE: help.openstreetmap.org is no longer in use from 1st March 2024. Please use the OpenStreetMap Community Forum

Izvinjavam se što ne znam engleski jezik, ali se nadam da će neko razumeti i pomoći mi. Problem: Kako na mapi SERBIA, koju sam preuzeo sa ovog sajta, da dobijem nazive ulica i mesta na srpskom jeziku.

Unapred hvala.

PS: Mape su detaljnije i bolje od svih "fabričkih"

asked 23 Dec '14, 20:54

zika-laza's gravatar image

zika-laza
11112
accept rate: 0%

edited 26 Dec '14, 02:06

aseerel4c26's gravatar image

aseerel4c26 ♦
32.6k18248554

Hvala vam puno na brzom i kvalitetnom odgovoru. Izvinjavam se što sam postavio pitanje na mestu za odgovore - to je zbog toga što ne znam engleski jezik....

Problem i dalje nisam rešio i pored vaše pomoći. Verovatno nisam dovoljno jasno postavio pitanje. Preslovljavanje karte na srpski , na linku koji ste dali radi izvanredno, ali ne znam kako to isto dobiti na uređaju za navigaciju, kada se karte- mape učitaju u uređaj (Garmin nuvi 1390) Unapred hvala i izvinite za dosadu

(24 Dec '14, 11:35) zika-laza

As stephan75 pointed out: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Rendering is a good resource. My recommendation is Maperitive, with which you should try to render name:sr and name:sr-Latn. See also my remarks above.
On this map you can see which Serbian and latinised Serbian names exist: Jochen Topf: Multilingual Map Test

permanent link

answered 24 Dec '14, 09:21

malenki's gravatar image

malenki
4.7k24683
accept rate: 6%

It seems you will have to create your own map from OSM data and take care you use name:sr and/or name:sr-Latn.
Since maybe Russian maps with Cyrillic letters may help you I asked in IRC for Russian OSM based maps and got pointed to this (and maybe this) place. At gis-lab there are maps from outside Russia in Russian and native languages.

hth
Thomas

permanent link

answered 24 Dec '14, 12:13

malenki's gravatar image

malenki
4.7k24683
accept rate: 6%

zika-laza, dobar dan. Verujem da vase pitanje nije politicki motivisano. Nadalje, u pitanju nije spominjana navigacija i Garmin. Ako je od pomoci, evo nekoliko reci o nazivima ulica u Srbiji. Posto su nazivi u UTF-8 kodiranom formatu, renderer kod pisanja naziva ulica ne vodi racuna o semnatici, alternativnim pismima/azbukama, gramatici i sl. Stoga, nazivi ulica se ispisuju onako kako je neko (editor) uneo takav naziv u OSM bazu podataka i tu je velika sloboda izbora. Mada vecina naziva je sa cirilicom, zavisno od podrucja vi ce te naci nazive i sa latinicom pa i sa albanskom, magyarskom, makedonskom itd. azbukom i to je u OSM sasvim legalno.
Ako vam smeta konkretna azbuka, recimo latinica, vi to slobodno mozete menjati, ali budite pazljivi. Neko je mozda imao razloga (ne politickog) zasto je koristio bas takvo pismo/azbuku. Sto se tice navigacije, u terestrialnoj navigaciji je stvarno bitno da nazivi na karti odgovaraju nazivima sa ulicnih tabli/ploca. U turn-by-turn navigaciji uredjaj (vas Garmin) koristi vektorsku kartu/geometriju (rastojanja, odnose medju ulicama itd.) i tu nazivi ulica nemaju znacaja. Eventualno, nazivi imaju ulogu u definisanju odredista (a za to sigurno postoji alternativa i sa definisanje odredisne pozicije).

permanent link

answered 24 Dec '14, 13:52

sanser's gravatar image

sanser
695383955
accept rate: 5%

Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Question tags:

×33
×4
×1

question asked: 23 Dec '14, 20:54

question was seen: 3,250 times

last updated: 26 Dec '14, 02:06

NOTICE: help.openstreetmap.org is no longer in use from 1st March 2024. Please use the OpenStreetMap Community Forum